• 984

หลักสูตร Cannabis Entrepreneur Program ( CEP )

หลักสูตรบูรณาการศักยภาพนักธุรกิจพืชเศรษฐกิจกัญชาและกัญชง รุ่นที่ 3

คุณชารอน ดัยเดียร เลย์ซั่น
ผู้อำนวยการหลักสูตรบูรณาการศักยภาพนักธุรกิจพืชเศรษฐกิจกัญชาและกัญชง

โดยบริษัท เอเซีย มีเดีย เซอร์วิส จำกัด ได้ทำพิธีเปิดหลักสูตรอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 ณ ห้องวิมานทิพย์, โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ พระราม 3 โดยได้รับเกียรติจากคณะที่ปรึกษา หลักสูตรบูรณาการศักยภาพนักธุรกิจพืชเศรษฐกิจกัญชาและกัญชง Cannabis Entrepreneur Program ( CEP ) , เหล่าคณาจารย์ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ, ผู้ประกอบการธุรกิจกัญชา กัญชง และผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านเข้าร่วมงาน

ด้วยนโยบายการผลักดันพืชเศรษฐกิจกัญชาและกัญชง ให้สามารถต่อยอดในด้านการสร้างรายได้และเศรษฐกิจให้กับประเทศไทย รวมถึงการสร้างความเข้าใจในการดำเนินการที่ถูกต้องให้กับภาคประชาชนเป็นสิ่งที่สำคัญ จึงเป็นที่มาที่ทำให้หลักสูตรการเรียนการสอนที่ให้องค์ความรู้ที่ครอบคลุม เพื่อการพัฒนาศักยภาพในการก้าวสู่การทำธุรกิจอุตสาหกรรมกัญชา กัญชงอย่างถูกต้องนี้เกิดขึ้น

ภายในงานได้รับเกียรติจากคณะที่ปรึกษาหลักสูตรบูรณาการศักยภาพนักธุรกิจพืชเศรษฐกิจกัญชาและกัญชง Cannabis Entrepreneur Program ( CEP ) พท.ป.แวร์สะมิง แวหมะ : รองคณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการ และเวชศาสตร์ชะลอวัย มหาวิทยาลัยรังสิต และ ดร.พงษ์สกร ดำเนิน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ สายงานธุรกิจพลังงานและกัญชงกัญชา บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) กล่าวแสดงความยินดีและเปิดหลักสูตรฯ และร่วมทำพิธีเปิดหลักสูตรบูรณาการศักยภาพนักธุรกิจพืชเศรษฐกิจกัญชาและกัญชง รุ่นที่ 3 ร่วมด้วย คุณชารอน ดัยเดียร เลย์ซั่น ผู้อำนวยการหลักสูตรบูรณาการนักธุรกิจพืชเศรษฐกิจกัญชาและกัญชง  Cannabis Entrepreneur Program เหล่าคณาจารย์, วิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิ

พท.ป.แวร์สะมิง แวหมะ
ดร.พงษ์สกร ดำเนิน

และผู้เข้าอบรมหลักสูตร CEP ในรุ่นที่  3 นี้ยังได้รับฟังเสวนาาพิเศษ

“โอกาสของประเทศไทยในการขับเคลื่อนศักยภาพพืชเศรษฐกิจกัญชาและกัญชง”

โดยคณะที่ปรึกษาหลักสูตรบูรณาการศักยภาพนักธุรกิจพืชเศรษฐกิจกัญชาและกัญชง Cannabis Entrepreneur Program ( CEP ) รวมทั้งหลักสูตร CEPรุ่นที่ 3  ได้แนะนำ “CEP Lions”  ทีม Business Commentator กิตติมศักดิ์ทั้ง 6 ท่าน ที่จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้แสดงความคิด ความตั้งใจในการดำเนินธุรกิจ Cannabis โดยได้แบ่งผู้เข้าอบรมเป็นสี่กลุ่มอันประกอบด้วย กลุ่มตะนาวศรี หมื่นศรี หางกระรอก และฝอยทอง ซึ่งทั้งสี่กลุ่มจะมีการระดมความคิด สร้างแผนธุรกิจ และเตรียมนำเสนอแผนนี้ในการขับเคลื่อน โดยแผนธุรกิจของทุกกลุ่มจะได้นำเสนอต่อ “CEP Lions”  ที่เป็นทีม Business Commentator กิตติมศักดิ์ของหลักสูตรฯต่อไป

ดร.ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์

“CEP Lions”  ทีม Business Commentator กิตติมศักดิ์

– นพ.กิตติ โล่สุวรรณรักษ์
ผู้อำนวยการสถาบันกัญชาทางการแพทย์

– แพทย์แผนไทยประยุกษ์ แวร์สะมิง แวหมะ
รองคณบดีสถาบันแพทย์บูรณาการ และเวชศาสตร์ชะลอวัย มหาวิทยาลัยรังสิต

– คุณนาตยา สีทับทิม
ที่ปรึกษาด้านการกำหนดมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

– ดร.พงษ์สกร ดำเนิน
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ สายงานธุรกิจพลังงานและกัญชงกัญชา บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

– ดร.ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์
ประธานและผู้ก่อตั้งบริษัทหลักทรัพย์ต้นธารคอร์ปอเรชั่น

– ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน
นักการตลาด และผู้ดำเนินรายการข่าวเศรษฐกิจ ของ The Standard

และร่วมต้อนรับผู้เข้าอบรมในรุ่นที่ 3 นี้ นำโดยประธานรุ่น CEP รุ่นที่ 2 และ พี่พี่จากรุ่นที่ 1 & 2 มาร่วมกิจกรรมให้การต้อนรับ

โดยหลักสูตรฯ ได้จัดกิจกรรมต้อนรับและเชื่อมสัมพันธ์นำโดย ดร.ประดิษฐ์ กิตติฤดีกุล สถาบันอบรม Train and Media เพื่อให้ทุกท่านได้รู้จักกันมากขึ้น

ดร.ประดิษฐ์ กิตติฤดีกุล

และปิดท้ายวันแรกของการเปิดการอบรมหลักสูตรบูรณาการนักธุรกิจพืชเศรษฐกิจกัญชาและกัญชง  Cannabis Entrepreneur Program รุ่นที่ 3 ด้วย Networking Party เพื่อเป็นการต้อนรับผู้เข้าอบรมทุกท่าน


ติดตามรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ ของหลักสูตรบูรณาการนักธุรกิจพืชเศรษฐกิจกัญชาและกัญชง 
Cannabis Entrepreneur Program หรือสนใจสมัครเข้าอบรมได้ที่
Line OA : @cepofficial ( มี @ นำหน้า )
Facebook : หลักสูตร Cannabis Entrepreneur Program – CEP


Cann Society - Thailand