• 713

ค่าธรรมเนียมหลักสูตรฯ : 95,000 บาท บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม 6,650 บาท รวมเป็น 101,650 บาท

หักภาษี ณ ที่จ่าย ยอดรวมสุทธิ 98,800 บาท


CEP#รุ่นที่3 พร้อมแล้วที่จะต้อนรับทุกท่านสู่ Cannabis Network ที่แข็งแกร่งที่สุด 💪🤝

ประโยชน์ที่จะได้รับ

👉 เรียนรู้แนวทางการทำธุรกิจ Cannabis 📚

👉 เรียนรู้ Cannabis Regulations ข้อปฏิบัติ มาตรฐานการดำเนินการ และบริบทกฏหมาย ⚖️

👉 เรียนรู้แบบครบมิติ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

👉 ศึกษาดูงาน Cannabis ครบวงจรในประเทศ 👀

👉 โอกาสทางเลือกในการต่อยอด Cannabis International ศึกษาดูงานต่างประเทศ พร้อมรับ Certificate จากสถาบันกัญชาระดับโลก ที่คุณเลือกได้ ทั้ง Europe และ USA ✈️🇪🇺🇺🇸

ใบสมัคร หลักสูตรบูรณาการศักยาภาพนักธุรกิจพืชเศรษฐกิจกัญชาและกัญชงรุ่นที่ 3
https://bit.ly/3Le4A8k


Cann Society - Thailand