• 765

สธ.ผนึก อสม.1.05 ล้านคนทั่วไทย สื่อสารใช้กัญญาอย่างถูกต้อง ย้ำใช้ทางการแพทย์เท่านั้น!!

วันนี้ (4 สิงหาคม 2565) ที่โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พร้อมด้วย นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดี สบส.ร่วมเปิดงานเสริมสร้างแกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการใช้กัญชาทางการแพทย์เพื่อสุขภาพอย่างปลอดภัยในชุมชน โดยมีประธานชมรม อสม. และผู้แทนจากทุกจังหวัดร่วมงานกว่า 500 คน

ขอบคุณรูปภาพจาก มติชนออนไลน์

นายอนุทิน กล่าวว่า สธ.ขับเคลื่อนนโยบายกัญชาทางการแพทย์ เพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการนำมารักษาและดูแลสุขภาพตนเองเบื้องต้นได้ จึงจำเป็นต้องมีการสื่อสารทำความเข้าใจเพื่อให้เกิดการนำพืชกัญชามาใช้ได้อย่างถูกต้อง ในระหว่างที่พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กัญชา กัญชง พ.ศ. … อยู่ในขั้นตอนการพิจารณา โดยมุ่งเน้นสื่อสารตามมาตรการ 5 ด้านของ สธ. เพื่อสนับสนุนการใช้กัญชาอย่างปลอดภัย คือ

  1. การส่งเสริมการใช้ทางการแพทย์และสุขภาพ ให้ความรู้ประชาชนทั้งเรื่องประโยชน์ ผลกระทบ/ผลข้างเคียง และการใช้อย่างเหมาะสมต่อสุขภาพ โดยจัดทำคู่มือการใช้กัญชาอย่างเข้าใจ และมีแนวทางการใช้กัญชาทางการแพทย์ทั้งแผนปัจจุบันและแผนไทย
  2. การควบคุมด้วยกฎหมาย อาทิ กฎหมายควบคุมการเสพในที่สาธารณะ ประกาศไม่ให้ใช้ในผู้ที่ต่ำกว่าอายุ 20 ปี หญิงตั้งครรภ์ และหญิงให้นมบุตร
  3. การเฝ้าระวังป้องกันการใช้ในทางที่ผิด
  4. การวางระบบการดูแลรักษาพยาบาลและบำบัดรักษา
  5. การกำกับติดตามผลการขับเคลื่อนตามมาตรการที่กำหนด และขับเคลื่อนให้เกิดการควบคุมป้องกันบุคคลและสังคมไม่ให้เกิดผลกระทบ
ขอบคุณรูปภาพจาก มติชนออนไลน์

“ซึ่ง อสม.ที่เป็นแกนนำสุขภาพภาคประชาชนกว่า 1.05 ล้านคนทั่วประเทศ ถือเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยสื่อสารข้อมูล ให้ความรู้แก่คนในชุมชนเกี่ยวกับการนำพืชกัญชาไปใช้ทางการแพทย์และดูแลสุขภาพตนเองเบื้องต้นอย่างถูกต้องปลอดภัย พร้อมทั้งช่วยกันเฝ้าระวัง ป้องกัน ผลข้างเคียงไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้น และเน้นย้ำไม่ให้มีการนำไปใช้เพื่อการสูบ เสพ และสันทนาการ สธ.ยืนยันเจตนารมย์ว่า นโยบายกัญชา กัญชง เพื่อทางการแพทย์และสุขภาพเท่านั้น โดยจะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนมากที่สุด ไม่สนับสนุนให้ใช้เพื่อการสันทนาการ หากนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด จะเข้าข่ายที่ต้องดำเนินคดี”

นายอนุทิน กล่าว

ขอบคุณรูปภาพจาก มติชนออนไลน์

นพ.ธเรศ กล่าวว่า ในการเสริมสร้างบทบาท อสม. และเครือข่ายสุขภาพในการสร้างความรอบรู้เกี่ยวกับการใช้กัญชาทางการแพทย์เพื่อสุขภาพอย่างปลอดภัยในชุมชน มีการจัดฐานการเรียนรู้ อสม.ต้องรู้เกี่ยวกับกัญชา ได้แก่

  1. การสนับสนุนการเข้าถึงบริการกัญชาทางการแพทย์อย่างเหมาะสม
  2. การเฝ้าระวัง ป้องกันการใช้ตามที่กฎหมายกำหนด อาการแพ้หรือผลข้างเคียงไม่พึงประสงค์
  3. การสนับสนุนภูมิปัญญา สมุนไพร อาหาร และพืชเศรษฐกิจ
  4. การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ประชาชน
  5. การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน/อปท./ภาคประชาสังคม และการถ่ายทอดประสบการณ์ในการใช้กัญชาทางการแพทย์เพื่อสุขภาพอย่างปลอดภัยโดยบุคคลต้นแบบ

Credit : มติชนออนไลน์


Cann Society - Thailand