• 1,913

https://youtu.be/fkRIvnJdKQU

📌CannSociety ในช่วง CannTalk EP.16

คุยกับหมอดู 🔎… หลังจาก 120 วันนี้ จะเกิดอะไรขึ้น! เมื่อปลดกัญชาออกจากรายชื่อยาเสพติด…✅🔓

👂 ฟังแนวคิดการคาดการณ์ จะเป็นประโยชน์กับประชาชน และประเทศไทยอย่างไร… 💪🌱🇹🇭

พิธีกร :

  1. ชารอน ดัยเดียร เลย์ซั่น (ดีดี้)
  2. เสวิตา ถิ่นสันติสุข (แพรว)
  3. จิรวัฒน์ ตั้งกิจงามวงศ์ (จิโร่)

Cann Society - Thailand