• 1,777

https://youtu.be/ZgYRQ_EZmeA

📌CannSociety ใน CannConnect EP.14

วันนี้พาทุกท่านไปเที่ยว “ศูนย์การเรียนรู้กัญชาทางการแพทย์ บุรีรัมย์โมเดล” เพ ลา เพลิน 👀 กับการสร้างเสริมพัฒนากัญชาทางการแพทย์ ให้กับประชาชนที่สนใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ 🌿

ที่เดียวครบ จบทุกขั้นตอน…

ตั้งแต่ขั้นตอนการขออนุญาตปลูก ไปจนถึงการต่อยอดในเชิงเศรษฐกิจ ทำผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน🔬👩‍🔬👨‍🔬📚

พิธีกร :

  1. ชารอน ดัยเดียร เลย์ซั่น (ดีดี้)
  2. เสวิตา ถิ่นสันติสุข (แพรว)
  3. จักรพงศ์ พูลทรัพย์ (เอ้)

Cann Society - Thailand