• 973

https://youtu.be/vvTJxlIrq3E

📌CannSociety ใน CannTalk EP.15 นี้

เทปนี้เราพาทุกท่านไปพบกับความร่วมมือในการพัฒนาและสนับสนุนกัญชา กัญชง และสมุนไพรไทยต่อยอดในเชิงเศรษฐกิจ

📣 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ด้วยความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ การวิจัย และนวัตกรรม กับความร่วมมือกับ บริษัท เดอะ แคนน์ บิซ จำกัดในการต่อยอดพัฒนาโครงการกัญชาเพื่อการแพทย์… 💪🌱

พิธีกร :

  1. เสวิตา ถิ่นสันติสุข (แพรว)

Cann Society - Thailand